Obchodní podmínky ekolo.cz

ekolo.cz s.r.o. zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99425.
se sídlem provozovny K letišti 2 / 1151, 161 00 Praha 6 - Ruzyně. 

IČO: 27141659  |   DIČ: CZ27141659   Prodávající je plátce DPH.
Email: info@ekolo.cz  |  Tel.: 220 991 111
Číslo účtu: 2500067235/2010 FIO Banka, a.s.

dále jen "prodávající", „EKOLO.CZ“

Všechny uvedené ceny v e-shopu jsou konečné včetně DPH!
Cena bez DPH u zboží je vyčíslena pro informační účely.


Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen "kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák. č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen "kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti "kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti "kupujícího podnikatele". Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako "kupující".

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými NOZ a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodě EKOLO.CZ provozovaném na adrese www.ekolo.cz.

Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, firmu, sídlo, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží, a další pole formuláře) správně a pravdivě.
 

Předmět kupní smlouvy

1. závazek prodávajícího 
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího 
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě 
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované co do výrobce, názvu, druhu, množství, váhy, rozměrů, ceny apod. v objednávce kupujícího.
 

Objednávání

Objednávat můžete 24 hodin denně prostřednictvím integrovaného nákupního košíku, uvedeného telefonu, emailu či písemně na naší adrese. Objednávka zaslaná prostřednictvím našeho elektronického obchodu je přijata standardně do 24 hodin, nejpozději vždy následující pracovní den (v případě zaslání objednávky v průběhu víkendu). Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o expedování zboží budete rovněž informováni e-mailem. U některých objednávek (zboží vyšší hodnoty, větší množství apod.) Vás kontaktujeme pro potvrzení a upřesnění objednávky telefonicky.

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Provedením nákupu zboží v elektronickém obchodě EKOLO.CZ dává kupující jednoznačný souhlas s vystavením účtenky v elektronické podobě. Tato účtenka bude generována ve formátu PDF a připojena k e-mailu, který bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.    
 

Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání zboží

1. místo a doba dodání
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou je buď doba, na které se smluvní strany dohodly anebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. 

2. objednávka
Odeslaná objednávka představuje až na výjimky uvedené v tomto odstavci neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do EKOLO.CZ. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech: 

a) po vzájemné dohodě

b) prodávající si vyhrazuje zrušit objednávku či její část v následujících případech: zboží se již nevyrábí či nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pro případ této situace bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část či celou kupní cenu, bude mu tato částka navrácena na jeho účet či adresu v nejbližším možném termínu, nejdéle však do 14 dnů poté, co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán. Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. 

4. úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě 

5. doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (společností PPL). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 

Cena, platební podmínky

1. Cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena již obsahuje DPH. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na ekolo.cz. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. 

Sleva z kupní ceny může být prodávajícím kupujícímu poskytnuta individuálně či hromadně. Za hromadné slevy se považuje množstevní sleva, sleva za předplatbu, sleva za kazový produkt, atd.. Pokud není uvedeno či sjednáno jinak, slevy z kupní ceny se nesčítají. 

2. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

  • V hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese K letišti 2 / 1151, Praha 6 - Ruzyně
  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • Převodem na účet - celkovou sumu za zboží a poštovné zašlete na bankovní účet uvedený v záhlaví OP. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší objednávky.
  • Bezhotovostně platební kartou
  • Prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
  • MALL Pay - s touto metodou zaplatíte do 14 dní od doručení.
    Využitím metody MALL Pay souhlasíte s obchodními podmínkami MALL Pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

Expediční a dodací lhůty

Doručení kurýrem - Doba doručení spediční společností je obvykle do následujícího pracovního dne ode dne expedice.

U každé položky je uvedena dostupnost zboží (Skladem, Není skladem). V případě, že zboží není skladem, jsme povinni o této skutečnosti informovat a individuálně domluvit termín dodání.

Zákazník je emailem informován o expedici zboží a může pomocí expedičního čísla sledovat pohyb své zásilky. Pokud nebude zásilka doručena zákazníkovi následující pracovní den od dne expedice, je zákazník povinen EKOLO.CZ kontaktovat a tuto skutečnost nám sdělit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budeme postupovat standardně při vymáhání pohledávky za nevyzvednutou zásilku (viz čl. VIII). Pokud dojde k nevyzvednutí zásilky zákazníkem a zásilka nám bude přepravní společností vrácena nazpět, kontaktujeme zákazníka a individuálně tento problém vyřešíme.
 

Poštovné a balné v ČR

Zboží bude na Vaši adresu zasláno prostřednictvím profesionální spediční služby. K celkové sumě za zboží Vám bude z zboží v hodnotě nižší než 5.000 Kč účtováno pouze dopravné. Balné je zdarma.

Dopravné na Slovensko je paušálně pro všechny objednávky do hodnoty 20.000 Kč účtováno ve výši 250 Kč (9€).

Některé produkty mají tu vlastnost, že automaticky nesou tzv. "poštovné zdarma" tj. v případě objednání dané položky je celý nákup bez poštovného nezávisle na velikosti objednávky.

Standardně expedujeme zásilky do 35 kg. V případě větší objednávky nás prosím kontaktujte a my pro Vás rádi zařídíme individuální přepravu.
 

Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již při jejím převzetí.
 

Záruky – reklamační řád

1. Všeobecné pokyny

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti po individuální dohodě s Vámi v souladu s platným právním řádem České republiky.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží dodané prodávajícím bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti zástupce dopravce. 

Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. 

Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. Povinností kupujícího je se s funkcemi, popisem výrobku a uživatelskou dokumentací seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence vlastností či funkcí, které nejsou v popisu výrobku a v uživatelské dokumentaci uvedeny, se neovažují za vadu a kupujícímu nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od smlouvy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním, ani na vady, na které byl zákazník předem upozorněn. 

Záruční lhůta na mechanické části baterie (akumulátoru elektrokola), na funkčnost baterie a na elektroniku baterie je 24 měsíců od data prodeje. Kapacitu (životnost) baterie nelze reklamovat, jedná se o spotřební zboží a kapacita přirozeně klesá stářím a/nebo intenzitou jejího používání. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, v případě nutné analýzy závady u výrobce pak - po ustní či písemné dohodě se zákazníkem - do 60 dnů. 

Adresa pro doručení reklamovaného zboží: ekolo.cz - Reklamační oddělení, K letišti 2 / 1151, Praha 6 - Ruzyně, Česko.

Vrácení zboží

Nakupováním u EKOLO.CZ nepodstupujete žádné riziko. Jste oprávněni zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitel je v tomto případě povinen vrátit zboží s originálním dokladem o koupi. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu hradí spotřebitel. Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží převodem na jím udaný bankovní účet.

Zboží je možné též vyměnit za jiné a to ve lhůtě do 30 dnů od uskutečnění nákupu. Hodnota vyměněného zboží musí být shodná nebo vyšší než zboží původně zakoupeného.   

Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu zboží zpět hradí spotřebitel.


V případě uplatnění reklamace elektrokola nebo jeho částí, nebo v případě vrácení elektrokola do 14 dnů, nebo výměny elektrokola za jiný typ do 30 dnů je třeba výrobek doručit do reklamačního oddělení nebo do servisu osobně, nebo dopravní službou tak, aby v průběhu transportu nemohlo dojít k poškození zboží. K tomuto účelu slouží informační dokument Správné zabalení elektrokola pro přepravu do ekolo.cz

V případě jakéhokoliv zásahu do výrobku (neodborná manipulace, např. vyvrtání otvorů pro úchyty, apod.), nelze zboží již vrátit.

1. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a (nejlépe písemně) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží prokazatelně vrátí a umožní jeho kontrolu.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo individuálně upraveno podle přání spotřebitele
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující má právo na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu. 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  

 

Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 

Informace poskytované spotřebiteli na základě občanského zákoníku

Dle ust. § 1811 odst. 2 NOZ: 

ad. a) ekolo.cz s.r.o., IČ: 27141659, DIČ: CZ27141659, K letišti 2 / 1151, Praha 6 - Ruzyně

ad b a c) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek. 

ad d) Ceny zboží uvedené v elektronickém obchodě jsou vždy ceny pro koncového spotřebitele a bez dalších skrytých poplatků mimo nákladů na dodání. Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách a také v příslušné části serveru www.ekolo.cz.

ad e a f) Způsob dopravy a úhrady si zákazník zvolí v rámci průběhu objednávky. Zde se rovněž dozví celkovou výši nákladů na dodání. Výše poštovného a balného je rovněž uvedena v obchodních podmínkách. 

ad g) Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku. 

Neúčtujeme žádné poplatky při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smlouva je archivována u prodávajícího a je dostupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 

Ostatní ustanovení

Veškeré údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou chráněny příslušnými právními předpisy. Tato ochrana se může dotýkat i práv jiných osob. Údaje zveřejněné na webových stránkách prodávajícího nesmějí být bez jeho souhlasu nebo souhlasu držitele autorských práv jakkoli dále kopírovány a zpřístupňovány třetím osobám. Prodávající neručí za věcnou správnost všech údajů zveřejněných na jeho webových stránkách a upozorňuje, že tyto údaje nejsou v žádném případě doporučením pro využití nabízeného zboží pro specifický účel použití zamýšlený zákazníkem. 

Prodávající je oprávněn měnit obsah svých webových stránek, jakož i sortiment nabízeného zboží a jejich ceny. Prodávající je oprávněn měnit obsah těchto obchodních podmínek, změna obchodních podmínek se nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy.

V případě zákazníkem vyžádané úpravy - například vložení chipu do motoru nebo přepsáním originálního software elektrokola - stvrzuje zákazník objednáním a uhrazením takového produktu, že se jedná o dopravní prostředek, který je dle současného výkladu legislativy nezpůsobilý pro provoz na veřejných komunikacích v rámci Evropských společenství.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - novinky, nabídky, slevy, akce apod.

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Prodávající je registrovaným zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze vybraným pracovníkům prodávajícího. Vložením údajů v systému EKOLO.CZ kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.
 

Schválení OP ze strany kupujícího

V okamžiku, kdy kupující v systému EKOLO.CZ klikne na odkaz "OBJEDNAT" umístěný pod formulářem objednávky, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.


Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.7.2019 a nahrazují veškeré Obchodní podmínky společnosti vydané před tímto datem.


Odstoupení od Kupní smlouvy